משרד רואי חשבון רואה חשבון

הנידון : ההבדל בין " סוחר " לבין " משקיע " – שווה הרבה כסף
גירסת word להדפסה

ההבדל בין "סוחר" לבין "משקיע" – שווה הרבה כסף
בחוזר זה ברצוננו להציג בפניכם את ההבחנה בין "סוחר" בניירות ערך לבין "משקיע" בניירות ערך והשלכות המיסוי בהתאם.

על פי מס הכנסה, פעיל בבורסה שמוגדר "משקיע" משלם מס בשיעור של 20% על רווחי הון לעומת "סוחר" שמשלם מס גבוה בהרבה – עד מס שולי מקסימלי בשיעור של 46%.
הרפורמה במס הפכה את הבנקים לכלי עיקרי של מידע לשלטונות המס, שמגבירים את האכיפה על עסקאות בבורסה.

קיימת חשיבות רבה להתנהלות של כל אחד מאתנו בביצוע השקעותיו בבורסה בישראל ובחו"ל. במקרים מסוימים עלול מס הכנסה לסווג פעילות בניירות ערך כפעילות החבה במס מלא, כלומר מס של עד 46%, לעומת מס שמשלמים משקיעים בבורסה – 20%.
בחוזר זה נצייד אתכם בכל כללי הזהירות שאותם יש לנקוט עוד בשלבים הראשונים לביצוע ההשקעה.

ראשית – מה השתנה בעקבות הרפורמה במיסוי הבורסה.
החל מ- 1 בינואר 2003 נדרשים חברי בורסה, בנקים וברוקרים להגיש דו"חות לפקידי השומה על הפעילות בניירות הערך שמבוצעת באמצעותם. לפני הרפורמה למס הכנסה לא היתה נגישות קלה ומהירה למידע. לכן, כדי לבדוק מי סוחר ומי משקיע היה צריך מס הכנסה להשקיע משאבים רבים כדי לאסוף מידע בדבר פעילותו של פלוני. בעקבות הרפורמה, המידע הפך להיות נגיש. הבנקים, אשר הפכו להיות מנכי המס, ישמשו כאחד הכלים העיקריים למידע.
הבנקים והברוקרים מחויבים לנכות מס במקור מרווחים, כך שפקיד השומה יוכל לקבל מידע מדוחות הבנקים לגבי אדם שנוכה לו מס בסכומים גבוהים וכן על מחזור הפעילות.

מהן אפשרויות הסיווג של יחיד הפועל בשוק ההון?
הדין מאפשר לפקיד השומה לסווג כל אחד מאתנו באחת החלופות הבאות:
1. "משקיע"
2. "סוחר"
3. "מבצע עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי" – אינו סוחר. אלא עסקינן באדם שרכש מניה תוך לקיחת סיכון גדול, השקיע סכום כסף גדול וניצל הזדמנות ל"רווח מהיר".

-1- מדוע לסיווג חשיבות כה גדולה?
הסיווג ע"י פקיד השומה הוא משמעותי לאור ההבדלים בשיעורי המס שבהם יחוייב הפועל בשוק ההון: "סוחר" או "מבצע עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי" ימוסו במס הכנסה לפי שיעור המס השולי החל עליהם, כלומר עד 46%, ואילו "משקיע" (שהיה פטור ממס לפני הרפורמה), ימוסה במס רווחי הון בשיעור של 20%.

האם הסיווג מופעל באופן מאוזן על ידי פקיד השומה?
במקרים שבהם יפנה פלוני לפקיד השומה, כשהוא מצויד בהפסדים אשר נבעו לו משוק ההון בטענה שעסקינן בהפסד עסקי, סביר שפקיד השומה יעשה ככל שביכולתו כדי לשכנע אותו כי אין מדובר בהפסד מסוג זה אלא הפסד הון בלבד. סעיף 28(א) עוסק ב"הפסד שהיה לאדם בעסק או במשלח יד", ומכאן אדם שאינו "סוחר" לא יוכל ליהנות מהטבה זו. בפועל ברוב המקרים פקיד השומה מסווג אדם המבקש את הקיזוז על פי סעיפים אלו כ"משקיע".


המשך: מבחנים של "סוחר" ו"משקיע" בניירות ערךשרותי המשרד
התמחויות
חוזרים מקצועיים
טפסים
חברות בנות
קישורים
פורום רואי חשבון
English
צור קשר