משרדנו מתמחה במתן שירותי ראיית חשבון ומיסוי לנאמנויות. בתוך כך אנו מטפלים הן בהגשת דוחות שנתיים לנאמנויות ובנושאים השוטפים הנוגעים להתנהלות מול רשויות המס, והן בתכנוני מס מורכבים ובחוות דעת לנאמנויות. השירותים ניתנים, לפי העניין, לגורמים הרלוונטיים בנאמנות: נאמנים (Trustees), יוצרים (Grantors, Settlors), נהנים (Beneficiaries).

הגשת דוחות שנתיים לנאמנויות, ליוצרים בנאמנות ולנהנים בנאמנות

בשנים האחרונות חלו שינויים מרחיקי לכת בהקשרי חובות המיסוי והדיווח של נאמנויות ושל הגורמים הרלוונטיים בהן: נאמנים, יוצרים ונהנים. החל משנת 2014, ובעקבות תיקון 197 חל גידול ניכר בכמות הנאמנויות החייבות במס ובדיווח בישראל. חובות הדיווח והמיסוי של נאמנויות נגזרות הן מסיווג הנאמנות (נאמנות תושבי ישראל, נאמנות נהנה תושב ישראל [לרבות נאמנות קרובים], נאמנות נהנה תושב חוץ, נאמנות תושבי חוץ או נאמנות לפי צוואה) והן ממקום הפקת ההכנסה של הנאמנות.
בנוסף, בשנים האחרונות חלו תיקוני חקיקה נוספים אשר הרחיבו את חובות הדיווח באופן ניכר, כך שכיום חלה חובת הגשת דוח שנתי גם על כל נהנה שקיבל חלוקה מנאמן בשנת המס, וכן על כל נהנה מעל גיל 25 בנאמנות ששוויה מעל 500,000 ש"ח אף אם לא קיבל חלוקה.
במשרדנו נצבר ניסיון רב שנים בטיפול בהתנהלות השוטפת מול רשויות המס ובהגשת דוחות שנתיים לנאמנים, יוצרים ונהנים בנאמנויות.

חוות דעת לנאמנויות ותכנוני מס לנאמנויות

סוגיית מיסוי הנאמנויות היא מהמורכבות שבדיני המס בישראל. אף שלאחרונה פורסם חוזר מקצועי עב-כרס מטעם רשות המסים, נותרו שאלות מקצועיות רבות הפתוחות לפרשנות. משרדנו מתמחה בכתיבת חוות דעת בנושאים שונים הנוגעים לנאמנויות, לרבות התייחסות לזכאות להטבות לעולים חדשים ותושבים חוזרים, מניעת מסי-כפל, בחינת סיווג הנאמנויות בהתאם לדין וכיוצ"ב.

אם הנכם מחפשים משרד רואי חשבון לטיפול בעניינים הנוגעים לנאמנות, או בעניינכם כיוצרים או כנהנים בנאמנות – נשמח לתאם עבורכם פגישת ייעוץ ללא תשלום וללא התחייבות.

לתיאום פגישת ייעוץ חינם וליצירת קשר