1. מבוא:

הן בעת פתיחת עסק חדש והן במהלך פעילותו של עסק קיים עולה השאלה האם כדאי וכיצד ניתן לעבור לפעילות באמצעות חברה בע”מ. מטרת מדריך זה הינה לפרט על השלבים בפתיחת חברה.

2. שלבים בסיסיים בפתיחת חברה בע”מ:

 •  שלב מקדמי – רשם החברות ופתיחת חשבון בנק:

יש לפנות לעורך דין שיקים את החברה ברשם החברות. עלות הקמת חברה הינה אגרת רישום לרשם החברות בצרוף שכ”ט עו”ד. לאחר הקמת החברה יש לקבל מעורך הדין את המסמכים ולפנות לבנק לשם פתיחת חשבון בנק לחברה. במידת הצורך נוכל להפנות אתכם לעורכי דין שיוכלו לספק לכם את השירות האמור.

 • שלב ראשון – מס ערך מוסף:

מאחר והרישום למע”מ חייב להתבצע לפני התחלת הפעילות העסקית, השלב הראשון בפתיחת חברה הינו פניה למשרד המע”מ האזורי אשר תכלול הצהרה בדבר מחזור העסקאות הצפוי לשנה הקלנדרית, תחום העיסוק ומועד תחילת העיסוק. בסיום ההליך במע”מ תונפק לחברה תעודת “עוסק מורשה”. לאחר שתעבירו לנו את המסמכים הנדרשים (ראו קישור לרשימת המסמכים המלאה הנדרשת בהמשך המדריך) נפנה עבורכם לרשויות מע”מ ונפתח עבורכם תיק במע”מ.

 • שלב שני – מס הכנסה:

חובה להודיע לפקיד השומה האיזורי על פתיחת העסק או תחילת העיסוק במשלח היד לא יאוחר מיום תחילת העיסוק. לכן, אנו נפנה יחד עם המסמכים הנדרשים אותם תעבירו אלינו ונודיע לפקיד השומה על פתיחת העסק.

 • שלב שלישי – מס הכנסה ניכויים וביטוח לאומי:

במידה והחברה בע”מ מעסיקה עובדים, יש לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה ובביטוח לאומי. אין צורך להגיע למשרדי ביטוח לאומי שכן פתיחת התיק במס הכנסה מהווה גם פתיחת תיק בביטוח לאומי.

לאחר פתיחת התיק, ביטוח לאומי ישלח טופס עדכון פרטים למען של החברה אותו יש למלא ולשולחו בחזרה למוסד לביטוח לאומי.

לנוחיותכם, מצורף כקישור וכנספח למדריך זה מכתב המרכז את כלל המסמכים שיש להעביר למשרדנו לצורך פתיחת חברה בע”מ.

מאחר ואנו מחוברים למחשבי מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי, נוכל לקצר את ההליך ולעזור לכם מניסיוננו בעת פתיחת החברה.

3. הנחיות נוספות בעת מעבר מפעילות כעצמאי לפעילות כחברה בע”מ

בעת פתיחת חברה בע”מ, ובפרט במעבר מפעילות כעצמאי לפעילות כחברה בע”מ, יש לתת את הדעת לנושאים הבאים:

 • הסבת הסכמים עם לקוחות/נותני שירותים, ספקים וכיוצ”ב להסכמים עם החברה.
 • סוגיות מעבר של עובדים.
 • שינוי מעמדך מעצמאי לשכיר בעל שליטה: מבחינת חברות הביטוח ו/או קרנות ההשתלמות והפנסיה.
 • מכירת הרכוש הקבוע לרבות כלי רכב , ריהוט וציוד לחברה. בהקשר זה –
  • יש להוציא חשבונית בעסק העצמאי לחברה בע”מ, על מכירת הרכוש הקבוע של העסק לחברה. ניתן לנצל את סעיף 20 לחוק מע”מ, המאפשר לחברה לקבל על עצמה את תשלום מס העסקאות של העסק כעצמאי – באמצעות הוצאת “חשבונית עצמית”.
  • ניתן לנצל את סעיף 104 לפקודת מס הכנסה המאפשר העברת הנכסים בפטור ממס, תמורת הקצאת מניות למעביר (בעל העסק העצמאי). יש להגיש למס הכנסה הודעה על העברת נכסים מאדם לחברה. במקרה שהוחלט לנצל את סעיף 104 לפקודת מ”ה – העברת הפעילות בפטור ממס, המכירה חייבת במע”מ בשיעור אפס.
  • ניתן גם לבצע מכירה רגילה של נכסים מהיחיד לחברה, שתהיה חייבת במס רווחי הון, אם יש ליחיד הפסדי הון מועברים לקיזוז הוא יוכל לקזזם כנגד רווח ההון שייווצר במכירה.
  • כמו-כן יש שיקולים נוספים שיש לקחת בחשבון (ראו בחוזר המפורט בתחתית העמוד).
 • מכירת מוניטין.
 • במידה ועברתם מפעילות כעצמאי לפעילות כחברה בע”מ יש לפעול סגירת תיקי העסק העצמאי במשרדי רשויות המס.
 • תקופת המעבר: יש לקחת בחשבון כי תהיה תקופה בה העסק העצמאי והחברה יפעלו במקביל .אנו ממליצים להשתדל לצמצם את תקופת המעבר בה עובדים העסק העצמאי והחברה במקביל .

משרדנו ערוך ובעל ניסיון רב בטיפול בסוגיות ושיקולים אלו – נשמח לסייע לכם בתהליך תוך ניצול הטבות המס והגעה לתוצאה אופטימאלית מבחינה מיסוית תוך עמידה מלאה בדרישות החוק.

4. למידע נוסף: