סל שירותי המשרד כולל בין היתר:

 • עזרה בתכנון ופיקוח על מערכת החשבונות
 • ייעוץ פיננסי וסיוע בעבודה מול מערכת הבנקאות
 • ייעוץ תמחירי (חשבונאות ניהולית)
 • בניית מערכת תמחיר לצורך קביעת עלויות הייצור/השרותים
 • גיבוש תכניות הבראה לחברות במצוקה וסיוע בעריכת הסדרי נושים
 • הערכת שווי (מוניטין) ובדיקות נאותות
 • חקירות מיוחדות
 • בדיקת/כתיבת נהלי העבודה בחברה
 • נאמנויות ובוררויות
 • פישור בסכסוכים ובמחלוקות בין שותפים או בין בני משפחה
 • ייעוץ מנהלי
 • הערכת מניות
 • פירוק חברות
 • בדיקות כדאיות כלכליות
 • טיפול בהחזרי מס לשכירים
 • פיתוח ויישום תוכניות אסטרטגיות
 • פיתוח תוכניות לפיצוי עובדי מפתח
 • תכנון מערכת הבקרה לניהול חוזים ארוכי טווח
 • הכנת תזרימי מזומנים
 • הכנת דוחות כספיים תקופתיים לצרכי ההנהלה
 • שרותי ראיית חשבון לעמותות

בנוסף לשרותים כאמור לעיל הניתנים על ידי משרדנו פועלות במקביל ובנוסף
לפעילות חברות בנות וחברות קשורות.