אורנה בהר

 • ילידת 1980, נשואה + 7.

השכלה:

 • רישיון רואה חשבון משנת 2012.
 • תואר ראשון במנהל עסקים (B.A) בהתמחות בחשבונאות בהצטיינות, הקריה האקדמית אונו.

ניסיון מקצועי:

  2007-היום – עמוס כץ ושות' רואי חשבון: ראש צוות ביקורת וראש מחלקת הנהלת חשבונות במשרד

 • עריכת דוחות שנתיים לחברות, יחידים, שותפויות עמותות ונאמנויות.
 • ניתוח דוחות כספיים, בדיקת מצב הון ונזילות פיננסית, ניתוח ואפיון צרכי חברות.
 • מיסוי שוטף ליחידים וחברות, מיסוי ישראלי ובינלאומי.
 • הכנת דוחות פרופורמה ותזרים מזומנים חזוי, בדיקת רווחיות וכדאיות.
 • מתן מענה מקצועי לעובדים, הכשרה וליווי מתמחים ומנהלי חשבונות, הובלת ובדיקת עבודת צוות הביקורת.
 • מסירת השתלמויות מקצועיות לעובדים.
 • 2014-היום: חשבת בחברת מו"פ

 • אחראית על מחלקת הנהלת חשבונות ושכר.
 • עריכת והגשת דוחות רבעוניים ושנתיים למדען הראשי.
 • עריכת דוחות כספיים שנתיים.
 • 2012-2013 – אחראית על מערך הנהלת החשבונות בעמותה

 • הקמת מערך הנהלת החשבונות בעמותה.
 • אחריות על מערך הנהלת החשבונות – בקרה על הדיווחים לרשויות המס, משכורות, התאמות למאזן.
 • מתן מענה מקצועי בנוגע לפעילות העמותה.
 • הכנת דיווחים להנהלת העמותה.

חברות בלשכות וועדות:

 • חברה בלשכת רואי חשבון בישראל.