ייעוץ לעסקים משפחתיים : עמוס כץ ושות' רואי חשבון.   | הנהלת חשבונות | יועץ מס | רואה חשבון | ירושלים | החזר מס |
ייעוץ לעסקים משפחתיים

דגשים לגבי התנהלות מול המערכת הבנקאית

מטרת חוזר זה הינה מתן עצות וכלי עבודה להתנהלות מול המערכת הבנקאית על מנת לצרוך באופן מושכל אשראי ושירותים נוספים ללא סיכונים מיותרים.

הגורמים הקריטיים שמשפיעים על הצלחה או כישלון של תהליך מעבר הדורות בעסקים משפחתיים

חלק א': חוזר מקיף בנושא הגורמים הקריטיים ביותר להצלחה או לכישלון של עסקים משפחתיים בשלב מעבר הדורות. (העברת העסק המשפחתי לניהול הילדים, ולאחר מכן לניהול הנכדים).

כלים שמשמשים עסקים משפחתיים בארץ וברחבי העולם אשר הצליחו להתמודד עם הקשיים שבעסק משפחתי

חלק ב': חוזר מקיף בנושא הכלים בהם משתמשים עסקים משפחתיים מוצלחים כדי להתגבר על הקשיים האופיניים לעסק משפחתי.

המאפיינים המיוחדים של הדור הראשון, השני והשלישי בעסקים משפחתיים

חלק ג': החוזר עוסק במאפיינים המיוחדים של הדורות השונים בעסק משפחתי וההבדלים ביניהם.