תכנוני מס לענפים ספציפיים : עמוס כץ ושות' רואי חשבון.   | הנהלת חשבונות | יועץ מס | רואה חשבון | ירושלים | החזר מס |
תכנוני מס לענפים ספציפיים

רווח גולמי ובחינת סבירות ההכנסות

החוזר עוסק במידע ובמסקנות שניתן להפיק משיעור הרווח הגולמי, ובפרט בחינת סבירות ההכנסות. סבירות ההכנסות נבחנת בין היתר על ידי רשות המסים אשר מפרסמת תדריכים כלכליים בנדון.

כללי ניהול תקין של עמותה

חוזר מפורט ומקיף מאוד אודות ניהול תקין של עמותה. תוך התייחסות לשלל היבטים שיש לתת עליהם את הדעת בניהול עמותה.

מועד הוצאת חשבונית מס/קבלה ע"י סוכן ביטוח

סוכן ביטוח - הקפד להוציא חשבונית מס/קבלה במועד!

מיסוי סגל אקדמי בתקופת שבתון ובעת השתלמות

בחוזר מפורט באריכות בדבר סוגיות המיסוי ליוצאים אל שנת שבתון או השתלמות.

נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן

מצורף בזאת קישור לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן.

ניכוי הוצאות מס מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי

חוזר זה מבהיר כיצד ניתן לנכות כהוצאות במלכ"ר הוצאות מסויימות של מתנדבים במוסד.

תכנון מס למוכר זכות יוצרים, פטנט, או מדגם

אם מכרת פטנט או מדגם יש באפשרותך לחלק את ההכנסה ליותר משנה אחת.

תשר למלצרים

בעל מסעדה בוא ללמוד כיצד עליך לנהוג בתשר שמקבלים המלצרים.