פסל עץ

כמשרד רואי חשבון מוביל בירושלים, מייחס משרד רואי חשבון עמוס כץ ושות' חשיבות רבה להתנהלות עסקית אחראית ואתית, שמשמעותה שקיפות הגינות ואחריות כלפי כלל לקוחותיו,עובדיו, ספקיו, הקהילה והסביבה.

מאז הקמתו פועל ומשקיע משרד רואי חשבון עמוס כץ ושות' בטיפוח הקהילה והחברה, וזאת באמצעות תרומות וחסויות לגופים בתחומים רבים כגון: בריאות, קהילה וחברה, בתי תמחוי, חינוך ילדים ונוער. באמצעות תרומות וחסויות אלו מבטא המשרד את מחויבותו העמוקה לקשר ומעורבות בקהילה ובמדינה, מתוך התפיסה כי תחומים אלה מהווים כלי מרכזי לחיזוק הקהילה ולקידום דור המחר.

אנו במשרד רואי חשבון עמוס כץ ושות' מאמינים כי באחריותנו לפעול לקידום איכות הסביבה למען סביבה טובה ונקייה יותר. המשרד פועל כל העת לצמצום השפעותיו על הסביבה על-ידי הפחתה בצריכת אנרגיה וצריכת נייר, מחזור נייר וחסכון במים.