משרדנו מתמחה במתן שירותי חשבונאות מגוונים לענף סוכני הביטוח בכלל, ובהקשרי הערכות שווי ומכירת / קניית סוכנויות ביטוח בפרט.
בידינו הכלים לסייע לך וללוות אותך באופן מלא החל משלב הערכת השווי, בבחינת הכדאיות לביצוע העסקה ובתכנון מס אופטימאלי בעת ביצוע עסקת המכירה.

שיטות להערכת שווי

בימנו נהוגות בעולם ארבע שיטות עיקריות לביצוע הערכת שווי, אם כי כפי שיוצג מרביתן אינן רלוונטיות לענף סוכני הביטוח. השיטה הראשונה הינה שיטת שווי השוק. בשיטה זו מכפילים את מספר המניות של הנמכר כפול השווי של כל מניה. כאמור שיטה זו אינה רלוונטית בעת מכירת סוכנות ביטוח (להבדיל מחברת ביטוח), שכן שיטה זו רלוונטית רק במקרים בהם נשוא הערכת השווי הינה חברה נסחרת. שיטה שניה הינה שיטת השווי הנכסי. בשיטה זו סוכמים את ערכם של כל הנכסים המזוהים בישות, ומפחיתים את ההתחייבויות המזוהות, תוך התייחסות להיבטי המס במכירה. אף שיטה זו אינה מתאימה לחישוב שוויה של סוכנות ביטוח, שכן כידוע סוכנות ביטוח אינה עסק עתיר נכסים מוחשיים, וזהו אף לא המרכיב העיקרי אשר המוכר והקונה רואים לנגד עיניהם. על-פי רוב ערכה של סוכנות ביטוח לא נמדד בנכסיה, אשר לרוב מתמצים בריהוט, מחשבים, ומעט אביזרים אלקטרוניים אחרים, אלא בתיק הלקוחות (ומוניטין), אשר מהווים נכס בלתי מוחשי שלא בא לידי ביטוי בשיטת הערכת שווי זו. שיטת שלישית היא שיטת ההכנסה, הידועה גם כשיטת היוון תזרימי המזומניים העתידיים (DCF). על-פי שיטה זו שווי הישות מחושב באמצעות בניית תזרים מזומנים עתידי חזוי (תזרים תפעולי נטו ממס), בנטרול שינויים בהון החוזר, פחת והפחתות והשקעות הוניות. כמו-כן שיטה זו מצריכה התחשבות במבנה ההון של הישות, ובשיעורי הריבית הרלוונטיים לישות. אף ששיטה זו היא המקובלת כיום בעולם לביצוע הערכת שווי חברות, היא נחשבת לפחות מקובלתבענף סוכני הביטוח בפרט ובמקצועות חופשיים בכלל (כגון רואי חשבון ועורכי דין), בהם מועדפת על פי רוב בחירה בגישה המסתמכת בעיקרה על מחזור ההכנסות ומתעלמת מהמבנה התפעולי של הישות. זאת בעיקר מתוך תפיסה של מיזוג אשר תאפשר לייעל תהליכים בסוכנות הנרכשת ואף להימנע מחלק ניכר מההוצאות התפעוליות. סיבה נוספת להימנעות משימוש בשיטה זו הינה הצורך בהסתמכות על אומדנים והנחות רבות ומשמעותיות, והעדפת שיטת הערכה "וודאית" יותר. שיטה רביעית, והמקובלת ביותר בעת הערכת סוכנות ביטוח היא שיטת המכפיל. בשיטה זו משתמשים בפרמטר מן הדוחות הכספיים של הישות הנמכרת, אותו מכפילים במקדם מסוים המקובל בענף או בתחום בו פועלת הישות, תוך התייחסות והתאמה להיבטים ספציפיים של הישות. כאמור, זוהי שיטת הערכת השווי המקובלת והעיקרית בעת הערכת שווי לסוכנות ביטוח.

סוגיות חשובות בבחינת התמורה בעסקה

בעסקת קניה או מכירה יש לתת את הדעת על היקף התמורה, מנגנוני התאמה ופיצוי, אופן תשלום התמורה וייחוס התמורה. לכל אחת משאלות אלו יש להקדיש מחשבה רבה, תוך בחינה של צרכי הצדדים. יש לציין שלשאלות אלו בכלל ולשאלת ייחוס התמורה בפרט עשויות להיות השלכות מיסוי משמעותיות.

תכנון מס בעסקת מכירה או קניה של סוכנות ביטוח

משרדנו בעל ניסיון רב בבחינת שיקולי המס של הקונה ושל המוכר, ובתכנון עסקה שלא תהיה עתירת מס, והכל בהתאם לחוק.

המלצות פרקטיות וספציפיות בהתאם לצרכי הלקוח

לאחר הכרת צרכי הלקוח המורכבים, אנו מייעצים ללקוח כיצד נכון לבנות את העסקה, כיצד להתאימה לצרכיו וכיצד להפיק את המירב מעסקה זו. הייעוץ שאנחנו מעניקים לא מתמצה אך ורק בהערכת השווי ובבחינת סוגיות מיסוי, אלא כולל בחינה מקיפה של הגשמת צרכי הלקוח בעסקה.

כאמור, משרדנו מתמחה בביצוע הערכות שווי וליווי קניה או מכירה של סוכנות ביטוח תוך מתן ליווי ויעוץ מקיף לאורך כל התהליך.
החל מייעוץ פרטני בהתאם לצרכי הלקוח, ביצוע הערכת שווי הפעילות ותכנון נכון של העסקה מבחינת שיקולי מס
פנו אלינו ונשמח לסייע לכם עד לביצוע עסקה מוצלחת.

למידע נוסף צרו איתנו קשר, או היכנסו לעמוד רואה חשבון לסוכן ביטוח בו תמצאו מידע נוסף אודות השירותים הייחודיים המוענקים לסוכני ביטוח במשרדנו..

לתיאום פגישת ייעוץ חינם וליצירת קשר