האם הינך זכאי/ת להחזר מס?

אנא סמנו V ליד התשובות המתאימות לכם

לגבי השנים 2007-2012 וכך תוכלו לדעת האם אתם זכאים.

האם עבדת בשני מקומות (או יותר) בו זמנית ?

האם קיימות תקופות קצרות שבהן לא עבדת?

האם עבדת בחו"ל אצל מעביד ישראלי?

האם החלפת מקום עבודה בשש השנים האחרונות ?

האם היו לך הכנסות מניירות ערך סחירים?

האם יש לך ילד לקוי למידה הלומד במסגרת מיוחדת/ילד הסובל
מליקויי התפתחות?

האם הפקדת באופן עצמאי שלא דרך המשכורת (לך/לבן הזוג/לילדים
או להורים) לקופת גמל ו/או ביטוח חיים ?

האם קיבלת פיצויי פרישה?

האם היו לך הכנסות כפרילנסר?

האם הנך בעל/ת תואר ראשון או שני משנת 2007?

האם יש ברשותך קבלות על תרומות למוסדות ציבוריים מוכרים
בסכום העולה על 370 ש"ח לשנה ?

האם קיבלת דמי אבטלה ו/או דמי לידה מביטוח לאומי ?

האם מכרת מגרש / דירה / נכס הון אחר ושילמת מס שבח?

האם את/ה משפחה חד הורית או משלם מזונות ?

האם את/ה עולה חדש או חייל/ת משוחרר/ת ?

האם היית בחופשת לידה ?

האם התגוררת בישוב ספר ?

האם שילמת לצורך השתלמויות ולימודים מקצועיים?

האם היית בחופשת לידה ו/או בשמירת הריון?

האם תרמת להנצחת זכרו של חייל בן משפחתך שנספה במערכה ?

האם היו לך הוצאות החזקת קרוב משפחה במוסד רפואי ?מס.

מילוי השאלון בחוזר המצורף והמצאתו למשרדינו בצירוף המסמכים המבוקשים בו

עשוי להביא לך החזרים ממס הכנסה בסכומים ניכרים.