החזרי מס לשכירים : עמוס כץ ושות' רואי חשבון.   | הנהלת חשבונות | יועץ מס | רואה חשבון | ירושלים | החזר מס |
החזרי מס לשכירים

החזרי מס לשכירים. לשנות המס 2011-2016

מילוי השאלון בחוזר זה והמצאתו למשרדינו בצירוף המסמכים המבוקשים בו עשוי להביא לך החזרים ממס הכנסה בסכומים ניכרים.

שיקולים ודילמות בפרישה מוקדמת מהעבודה, במיסוי מענק פרישה ובמיסוי הפנסיה

משרדינו ערוך לייעץ לעובד השכיר בבחירת החלופה האופטימלית בעת פרישה מהעבודה, כדי להגיע למקסימום הכנסה ומינימום חבות במס.

תכנון חבות המס לשכירים

בוא ללמוד על מגוון הטבות המס המגיעות לך ולתכנן את הפחתת חבות המס.

מענק הכנסה – מס הכנסה שלילי

בחוזר מפורטים התנאים לקבלת מענק הכנסה - מס הכנסה שלילי, לשנת המס 2012.