הכרה בהוצאות : עמוס כץ ושות' רואי חשבון.   | הנהלת חשבונות | יועץ מס | רואה חשבון | ירושלים | החזר מס |
הכרה בהוצאות

הכרה בהוצאות – דף מרכז

דף מרכז - One Pager - לגבי ניכוי הוצאות למס הכנסה - ריכוז כל המידע העיקרי בנושא הוצאות מוכרות לעמוד אחד.

אי התרת הוצאות לטיפול בילדים

בחוזר זה מוסבר המצב הנוכחי בנוגע להכרה בהוצאות לטיפול בילדים.

הוצאות עסקיות בקשר לנסיעה לחו"ל

בחוזר זה מפורטים הכללים ומגבלות הסכומים בדבר תביעת הוצאות נסיעות לחו"ל.

מימון שכר לימוד לתואר אקדמי כטובת הנאה לעובד החייב במס

האם ניתן להכיר בהוצאות שכר לימוד של עובד והאם לימודים אקדמאים נחשבים טובת הנאה לעובד.

שווי השימוש ברכב וניכוי הוצאות רכב

בחוזר זה מפורט התיקון לתקנות מס הכנסה העוסק בדבר שווי השימוש ברכב וניכוי הוצאות רכב שנכנסו לתוקף ב1.1.2008