תכנוני מס – ביטוח לאומי : עמוס כץ ושות' רואי חשבון.   | הנהלת חשבונות | יועץ מס | רואה חשבון | ירושלים | החזר מס |
תכנוני מס – ביטוח לאומי

קצבת אזרח ותיק מהמוסד לביטוח לאומי

מקובל במרבית מדינות העולם בהן קיימת רשת ביטחון סוציאלי, גם בישראל קיימת קצבה המבטיחה אמצעי קיום מינימלי לאוכלוסייה הבוגרת, תוך יציאה מנקודת הנחה כי החל מגיל מסוים הכנסותיו של האדם הולכות ופוחתות. קצבה זו מכונה "קצבת אזרח ותיק" (קצבת זקנה). במסגרת החוזר נסקרים בהרחבה היבטים שונים הקשורים לקצבת הזקנה.

דמי פגיעה לנפגעי תאונות אישיות מהמוסד לביטוח לאומי

אדם שכושר התפקוד שלו נפגע בתאונה אישית, עלול לחוות מחסור כלכלי בתקופת הפגיעה והשיקום בדומה לנפגע תאונות עבודה. על מנת לסייע לנפגע לצלוח את התקופה הראשונית לאחר הפגיעה גם כשהיא אינה קשורה למקום עבודתו קיימת קצבה המכונה "דמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות".

התיישנות תשלום חוב דמי ביטוח והחזר יתרת זכות תוך 7 שנים

חוזר חדש ומפורט העוסק בכללי ההתיישנות בביטוח לאומי.

התיישנות גביית חובות בביטוח הלאומי – חוק הביטוח הלאומי – תיקון מס' 159

החוזר מפרט בדבר תיקון חוק הביטוח הלאומי בו נקבעה תקופת התיישנות של 7 שנים לגביית חובות על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

שינויים בכללי החבות בדמי ביטוח לאומי/בריאות

בחוזר זה מפורטים השינויים בכללי החבות בדמי הביטוח הלאומי ובדמי ביטוח הבריאות מיום 1.1.2008