1. מבוא:

מטרתו של מדריך זה הינה לפרט בדבר טיפים בסייסים לתכנון מס.

שימו לב! מטבע הדברים מדריך זה עוסק בתכנוני המס הפשוטים והבסיסיים ביותר, אשר מתאימים לנישומים רבים. ואולם, תכנוני מס מורכבים יותר, ובפרט תכנוני מס הנתפרים באופן אישי לצרכי הלקוח לא יופיעו מטבע הדברים במדריך זה.
משרדנו ערוך לסייע לכם לבחון כיצד תוכלו לנצל את הטבות המס כחוק, ולאפשר לכם לשלום פחות מסים, כחוק, באופן פרטני ולאחר קבלת ייעוץ ספציפי.

לתיאום פגישה ללא התחייבות – צרו איתנו קשר.

2. טיפים בסיסיים לחיסכון במס:

א) הפקידו לקופות גמל ולקרנות השלתמות, בהתאם לתקרות החוק, ונצלו את הטבות המס בשל הפקדות לקרנות השלתמות ולקצבה (פניסה).

הפקדה בסכומי התקרות המותרים, ובפרט לקרן השתלמות – הינו מתכנוני המס הפשוטים והבסיסיים ביותר, אך גם מהאפקטיביים ביותר עבור חלקים ניכרים מהנישומים, ובאמצעותו אפשר בקלות ובפשוט לחסוך סמוכי כסף ניכרים.

ב) ודאו כי נרשמות כל ההוצאות המותרות בניכוי שהוצאתם במסגרת פעילותכם. למעשה, לא מדובר בתכנון מס של ממש, אלא בבדיקה בסיסית ויסודית עוד יותר – האם הנכם מנצלים את כל האפשרות להכיר בהוצאות בפעילותכם. מניסיוננו נישומים רבים לא מודעים לכך שהוצאות רבות בהן הם נושאים הינן מותרות בניכוי. כך לדוגמא, נישומים רבים העובדים במקביל מהבית לא מודעים לכך שבמקרים המתאימים בהחלט ניתן לדרוש כהוצאה את חלק מהוצאות הבית – קראו על כך עוד במדריך שלנו העוסק בהכרה בהוצאות בעת עבודה מהבית. בנוסף, נישומים רבים לא מודעים לכך שמתנות שהוענקו ללקוחות ולספקים מוכרות כהוצאה (בכפוף לתקרה).

ג) בחנו אם הנכם מנצלים את כל נקודות הזיכוי להם אתם זכאים. לדוגמא: האם הנכם מנצלים נקודות זיכוי בגין ילדים קטנים, האם הנכם מנצלים נקודות זיכוי בגין תואר אקדמאי וכיוצ"ב.

ד) קזזו הפסדים. במידה וצברתם הפסדים מפעילות עסקית, או הפסדים ממכירת ניירות ערך – וודאו כי בדוח המס השנתי מבוצע קיזוז נכון של ההפסדים, שימנע תשלום מס מיותר.

ה) בחנו את מבנה הפעילות שלכם: לעיתים, במעבר מפעילות כעצמאי לפעילות במסגרת חברה בע"מ ניתן להפחית את תשלומי המס השוטפים. קראו על כך במדריך שלנו – עצמאי או חברה בע"מ.

3. למידע נוסף: