1. מבוא:

במדריך זה נציג את ההבדלים העיקריים שבין פעילות כעוסק פטור לבין עוסק מורשה, מאספקטיים שונים.

נסביר מי רשאי להירשם כעוסק פטור, ומהם ההבדלים העיקריים מבחינת אופי הפעילות וההתנהלות מול הרשויות. כמו-כן נסקור את השיקולים השונים לרישום כעוסק פטור או מורשה.

2. טבלת השוואה:

להלן טבלה המרכזת את ההבדלים העיקריים בין פעילות כעוסק פטור לבין עוסק מורשה:

 

הנושא עוסק פטור עוסק מורשה
מי רשאי להירשם ככזה: כדי להירשם כעוסק פטור יש לעמוד בתנאים הבאים:– מחזור עסקאות של עד 100,000 ש"ח בשנה (2015).
– לא עוסק בתחומים מסוימים (כגון בעל מקצוע חופשי, רופא, מתווך, יועץ וכדומה- מתוך רשימה סגורה).
– לא ניתן להירשם כעוסק פטור בתור חברה בע"מ.
כל עוסק רשאי להירשם כעוסק מורשה
תשלום מס ערך מוסף, וקיזוז מע"מ תשומות  עוסק פטור אינו חייב ככלל בתשלום מס ערך מוסף, אך גם אינו רשאי לקזז מע"מ תשומות ממוצרים ושירותים שרוכש לצורך פעילותו העסקית. עוסק מורשה חייב בתשלום מע"מ, אך גם רשאי לקזז את מע"מ התשומות הנובע מהוצאותיו.
יתרון בעבודה מול: משקי בית ולקוחות פרטיים – וזאת משום שאין צורך להוסיף למחיר העסקה מע"מ עוסקים מורשים אחרים – וזאת משום שהעוסקים המורשים יכולים לקזז את מע"מ התשומות מהחשבונית שהעוסק יפיק להם.
התנהלות מול רשויות מע"מ התנהלות קלה ופשוטה, דיווח אחת לשנה דיווח אחת לחודש או אחת לחודשיים, בהתאם למחזור ולחוק
התנהלות מול רשויות מס הכנסה וביטוח לאומי ככלל, אין יתרון מיוחד בעצם הרישום כעוסק פטור – שהינו הגדרה הרלוונטית לצרכי מע"מ בלבד.
תדמית עוסק פטור עלול לסבול מתדמית של עסק קטן ובלתי מבוסס אין בעיית תדמית
מעבר לפעילות כעוסק מורשה או להפך מעבר נוח ופשוט. בחודש בו המחזור עובר את התקרה השנתית יש להתחיל לדווח כעוסק מורשה. המעבר מעוסק מורשה לעוסק פטור מורכב יותר

משרדנו ערוך לכך – ונשמח לסייע לכם לבחון מהו אופן הפעילות המיטבי עבורכם.

3. למידע נוסף: