1. מבוא:

מטרתו של מדריך זה הינה לסייע בשלבים הראשונים של פתיחת עסק חדש, ולרכז את הנושאים העיקריים שיש לתת עליהם את הדעת בשלבי פתיחת העסק.

2. נושאים בסיסיים שיש לתת עליהם את הדעת בטרם פתיחת עסק חדש:

לקראת פתיחת העסק החדש, יש לתת את הדעת בין היתר לנושאים הבאים:

  • קיומה של הזדמנות עסקית, והיתכנות עסקית למיזם (קרי, האם העסק יכול להצליח).
  • גיבוש תוכנית עסקית – ובחינה ביקורתית שלה.
  • אופן מימון העסק בשלביו הראשונים.

3. פתיחת העסק כעצמאי או כחברה:

החלטה חשובה בעת הקמת העסק החדש היא האם הנכם מעוניינים להתאגד, ולפעול באמצעות חברה בע"מ, או כעצמאיים (עסק בבעלות אישית). למידע נוסף ולהשוואה תוכלו לקרוא את המדריך שלנו העוסק בהשוואה בין עסק עצמאי לחברה בע"מ.

לאחר מכן, אם החלטתם כי ברצונכם להקים חברה – תוכלו לקרוא את המדריך המפורט שלנו בדבר הקמת חברה.

לעומת זאת, אם בחרתם לפתוח את העסק כעצמאיים – נותר כעת להחליט אם להירשם במע"מ כעוסק פטור או כעוסק מורשה (תוכלו לקרוא עוד על כך במדריך שבקישור).

כמו-כן, יתכן והנכם מעוניינים לפעול בשותפות (במידה והעסק מוקם על-ידי מספר גורמים יחדיו).

4. פתיחת תיקים ברשויות:

  • שלב ראשון – מס ערך מוסף:

מכיוון שחובה להשלים את הרישום במע"מ לפני תחילת הפעילות העסקית – השלב הראשון בפתיחת התיקים הינו פניה למשרדי מע"מ, בצירוף המסמכים הנדרשים (לעצמאי: תעודת זהות, חוזה שכירות, מסמכים נוספים הנוגעים לעסק – כגון חוזים עם צדדים שלישיים, צילום שיק, תעודת הכשרה מקצועית) (לחברה: ראו בקישור: מסמכים הנדרשים לפתיחת תיקים לחברה במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי). כמו-כן יש למלא טופס פתיחת תיק.

  • שלב שני – מס הכנסה:

חובה להודיע לפקיד השומה האיזורי על פתיחת העסק או תחילת העיסוק במשלח היד לא יאוחר מיום תחילת העיסוק. לכן, אנו נפנה יחד עם המסמכים הנדרשים אותם תעבירו אלינו ונודיע לפקיד השומה על פתיחת העסק.

  • שלב שלישי – מס הכנסה ניכויים וביטוח לאומי:

במידה והחלטתם לפתוח את העסק כעצמאיים, יש לפתוח תיק גם בביטוח לאומי.

בנוסף, במידה והעסק או החברה בע"מ מעסיקים עובדים, יש לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה ובביטוח לאומי. אין צורך להגיע למשרדי ביטוח לאומי לצורך פתיחת תיק הניכויים שכן פתיחת התיק במס הכנסה מהווה גם פתיחת תיק ניכויים בביטוח לאומי.

לאחר פתיחת התיק, ביטוח לאומי ישלח טופס עדכון פרטים למען של המעסיק אותו יש למלא ולשולחו בחזרה למוסד לביטוח לאומי

מאחר ואנו מחוברים למחשבי מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי, נוכל לקצר את ההליך ולעזור לכם מניסיוננו בעת הקמת העסק.

5. נושאים חשובים נוספים בעת פתיחת עסק חדש:

  • הדפסת פנקסים (פנקס חשבוניות, פנקס קבלות, ספר תקבולים-תשלומים, ספר הזמנות וכיוצ"ב), וזאת בהתאם לאופי העסק ולדרישות החוק. לחילופין ניתן להשתמש בשירות של תוכנות להפקת חשבוניות ומסמכים. אנו נדריך אתכם לאלו פנקסים הנכם נדרשים, וכיצד יש להשתמש בהם.
  • פתיחת חשבון בנק לעסק.

משרדנו ערוך ובעל ניסיון רב בטיפול בפתחית עסקים חדשים – נשמח לסייע וללוות אתכם בתהליך.

6. למידע נוסף: