מיסוי מקרקעין : עמוס כץ ושות' רואי חשבון.   | הנהלת חשבונות | יועץ מס | רואה חשבון | ירושלים | החזר מס |
מיסוי מקרקעין

מס ריבוי דירות – מיסוי דירה שלישית

בחוק ההסדרים לשנות התקציב 2017 ו-2018, נקבע כי יוטל מס חדש, בשם "מס ריבוי דירות" על מי שלו שתיים וחצי דירות או יותר החל משנת 2017. בחוזר פירוט נרחב אודות המס החדש וכן אודות הטבות מס שנקבעו במקביל אליו.

ביטול מס מכירה והקלות נוספות במס רכישה

בימים אלו אישר משרד האוצר מספר הקלות במיסוי מקרקעין שעיקריהן מובאים בחוזר.

חישוב השבח במכירת דירת מגורים שהושכרה למגורים

בחוזר זה מפורטות השלכות בחירת מסלול המיסוי על הכנסות משכר דירה למגורים על חישוב מס השבח בעת מכירת הדירה.

עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

החוזר עוסק בעדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין, עדכון סכומי מס רכישה, לאור דחיית פקיעתן של הוראות השעה.

שינויי חקיקה במיסוי מקרקעין בחוק ההסדרים 2013-2014

החוזר עוסק בשינויים במיסוי מקרקעין מתוקף החוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) ("חוק ההסדרים").

שיעור מס שבח מופחת במכירת קרקע למגורים על ידי יחידים

בחוזר מפורטים שיעורי מס שבח מופחתים על-פי תוכנית הממשלה להגדלת היצע הדירות.

תיקון מספר 70 לחוק מיסוי מקרקעין

בחוזר מפורטים עיקרי תיקון מספר 70 לחוק המקרקעין