מע"מ : עמוס כץ ושות' רואי חשבון.   | הנהלת חשבונות | יועץ מס | רואה חשבון | ירושלים | החזר מס |
מע"מ

רפורמת חשבוניות ישראל

חוזר בדבר רפורמת חשבוניות ישראל שצפויה היכנס לתוקפה החל מחודש מאי 2024 ואשר במסגרתה יש לקבל מספר הקצאה לכל חשבונית מעל לרף שנקבע.

דיווח מפורט של חשבוניות למע"מ – דחיית הדיווח לעוסקים המנהלים ספרים בשיטה החד צידית

בחוזר הודעת רשות המיסים בדבר דחיית תחילת הדיווח לתאריך 1.1.12

דיווח מקוון למע"מ לשנת המס 2012

בחוזר עדכון לגבי חובת הדיווח המקוון למע"מ לאור ההתפתחויות בחקיקה.

העלאת שיעור המע"מ ל-17 אחוז החל מתאריך 01/09/2012

החל מחודש ספטמבר 2012 יעלה שיעור המע"מ ל-17%. בחוזר מפורט על תחולת החוק לגבי עסקאות מסוגים שונים.

הרחבת הדיווח על בסיס מזומן לצרכי מע"מ

התרת ניכוי מס תשומות בגין הוצאות משפט במסגרת הליך פלילי

בחוזר מידע לגבי אפשרות ניכוי מס תשומות, ויתכן שאף ניכוי לצורכי מס הכנסה, בגין הוצאות משפט שהוצאו במסגרת הליך פלילי.

חובות אבודות לעניין מע"מ

החוזר מתייחס להוראת פרשנות שפורסמה על-ידי המחלקה המקצועית למע"מ, הכוללת הקלות לעניין ההכרה בחוב אבוד.

שידור קובץ חשבוניות למע"מ – דחיית מועד תחילת הדיווח למלכ"רים

בחוזר זה הודעה בדבר דחיית מועד תחילת הדיווח.

שינוי בשיטת הדיווח למע"מ

בחוזר זה הסבר מפורט על שינוי שיטת הדיווח למע"מ.

תיקון מס' 42 לחוק מע"מ

בחוזר עדכון בדבר כניסתו לתוקף של תיקון 42, שנועד להקל עם עוסקים קטנים, ולהחמיר עם מעלימי דיווח על הכנסות.