1. מבוא:

אחת ההחלטות הראשוניות בפתיחת עסק הינה כיצד לפתוח את התיק במע"מ? האם  כעוסק פטור או כעוסק מורשה? האם כעצמאי או כחברה.

 במדריך הנוכחי  נעסוק בהגדרה של "עוסק מורשה", ובכללים החלים על עוסק מורשה.

2. מהו "עוסק מורשה" ומי רשאי להירשם כעוסק מורשה:

עוסק מורשה, בניגוד לעוסק פטור הוא עוסק אשר חייב בתשלום מע"מ בשיעור ממחזור עסקאותיו. מאידך, העוסק המורשה אף זכאי זכאי להחזר מע"מ בגין תשומותיו – כלומר – העוסק המורשה מקבל חזרה מרשות המסים את המע"מ ששילם בגין המוצרים או השירותים שרכש לצורכי פעילותו העסקית.

שימו לב ! בתחילת שנות ה-2000 בוטלה הגדרת "עוסק זעיר" ו-"עוסק זעיר פטור", וכיום ההגדרות הרלוונטיות הינן הגדרת עוסק מורשה ועוסק פטור.

אם כן, מי רשאי להירשם כעוסק מורשה?

– בניגוד לעוסק פטור, אשר לגביו ישנן מגבלות מסויימות ברישום (ראו בנפרד), כל עוסק רשאי להירשם כעוסק מורשה.

3. למי כדאי להירשם כ"עוסק מורשה"

ראשית, יש לציין כי ישנם עוסקים מסויימים המחויבים להירשם כעוסק מורשה, ולגביהם אין כלל שאלה (למשל: מי שמחזור עסקאותיו עולה על 100,000 ש"ח בשנה, מי שעוסק בתחומים מסויימים, או חברה בע"מ).

כאשר קיימת אפשרות בחירה בין פעילות כעוסק מורשה לפעילות כעוסק פטור – עדיף לעוסק להירשם כעוסק מורשה במקרים בהם לקוחותיו עם עוסקים מורשים אחרים (להבדיל מעוסקים פטורים או לקוחות פרטיים) וכאשר לעוסק תשומות רבות (כגון השקעה משמעותית בציוד, ריהוט, תשתיות וכדומה).

משרדנו ערוך וישמח לסייע לכם בבחינת שיקולים לבחינת אופן הרישום במע"מ, תוך מתן הסבר מקיף על כל אחד מהשיקולים השונים, ויישום של האמור לגבי המקרה הספציפי והייחודי שלכם.

4. דגשים נוספים הנוגעים לפעילות כעוסק מורשה

 • עוסק מורשה נדרש להגיש דיווח חד-חודשי או דו-חודשי לרשויות מע"מ, וזאת כתלות בגובה מחזור הפעילות.
 • כאמור, עוסק מורשה זכאי להחזר מע"מ בגין תשומותיו, וכן מחויב בתשלום מע"מ בגין עסקאותיו.
 • הגדרות "עוסק מורשה" ו-"עוסק פטור" רלוונטיות רק לצרכי מע"מ, ואין להן השלכה ישירה על ההתנהלות מול מס הכנסה וביטוח לאומי.

  5. חובות ניהול ספרים ודיווחים שוטפים לרשויות המס של העוסק המורשה

  הפנקסים שעל עוסק מורשה לנהל:

הפנקסים שעל עוסק מורשה לנהל – תלויים במחזור פעילותו ובמגזר פעילותו בהתאם להוראות ניהול ספרים.

משרדנו ערוך להנחות אתכם אילו פנקסים עליכם לנהל, ואילו פעולות עליכם לבצע בכדי לעמוד בהוראות ניהול ספרים.

במאמר מוסגר נציין כי בניגוד לעוסק פטור – עוסק מורשה רשאי להפיק חשבוניות מס.

דיווחים ותשלומים שוטפים לרשויות:

 • תשלום מע"מ על בסיס חודשי או דו-חודשי.
 • תשלום מקדמות חד-חודשיות או דו-חודשיות למס הכנסה (בהתאם לדרישת מס הכנסה)
 • תשלום מקדמה ע"ב חודשי למוסד לביטוח לאומי.

דיווחים ותשלומים שנתיים ורב-שנתיים לרשויות:

 • הגשת דוח שנתי למס הכנסה.
 • הגשת הצהרת הון בהתאם לדרישת מס הכנסה (אחת למספר שנים).

  6. פתיחת תיקים ברשויות לעוסק מורשה

  פתיחת תיק עוסק מורשה במע"מ:

 • המסמכים שיש להביא למשרדנו לצורך פתיחת תיק עוסק מורשה במע"מ הינם:

  1. צילום ת.ז של בעל העסק
  2. צילום חוזה שכירות (אם ישנו)
  3. צילום המחאה מבוטלת (לא חובה).
  4. תעודת הכשרה מקצועית (אם קיימת).

  בתוך תקופה קצרה לאחר הרישום תקבל תעודת עוסק מורשה, כאשר מספר העוסק מורשה שלך (ע.מ) הינו מספר תעודת הזהות.

  פתיחת תיק במס הכנסה:

לאחר פתיחת התיק במע"מ יש לפתוח בנוסף תיק במס הכנסה, בפקיד שומה הקרוב לבית העסק.

לצורך פתיחת התיק במס הכנסה יש למלא במשרדנו טופס פתיחת תיק במס הכנסה, ולצרף לו צילום תעודת זהות.

כעבור מספר ימים, מס הכנסה שולח מכתב המאשר את פתיחת התיק ומציין את שיטת הנהלת החשבונות אשר בה אתה מחויב וכן הענף העסקי שאליו אתה משויך.

לאחר פתיחת התיק יש לפנות למס הכנסה בבקשה לקבלת אישור על פטור מלא מניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים.

משרדנו מטפל, כמובן, בפתיחת התיק במס הכנסה, ובכל ההליכים הכרוכים בכך.

פתיחת תיק בביטוח לאומי

עם תחילת הפעילות העסקית יש לפתוח תיק כעצמאי גם במוסד לביטוח לאומי, ואין להתעלם מחובה זו.

לצורך פתיחת התיק בביטוח לאומי יש למלא טופס ייעודי, ולמסור אותו במשרדי המוסד לביטוח לאומי הקרובים למקום מגורי הנישום.

לאחר מספר שבועות, הנך צפוי לקבל פנקס מקדמות מביטוח לאומי אותו ניתן לשלם בהוראת קבע, באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי או מידי חודש באמצעות שובר בבנק. זאת, כאשר הסכום שייקבע לתשלום נובע מהצהרת הנישום בטופס שהוגש לגבי הכנסותיו הצפויות.

התשלומים האמורים מהווים כאמור מקדמה בלבד, כאשר החישוב הסופי בעבור שנת המס יערך לאחר הגשת הדוח השנתי למס הכנסה.

במידה ותיקים במס הכנסה ובמע"מ יפתחו באמצעות משרדנו, אנו נשדר את טפסי פתיחת התיקים במע"מ ובמס הכנסה ישירות למשרדי רשות המיסים.

7. למידע נוסף: