דיני עבודה : עמוס כץ ושות' רואי חשבון.   | הנהלת חשבונות | יועץ מס | רואה חשבון | ירושלים | החזר מס |
דיני עבודה

זכויות של עובדים במשרה חלקית

החוזר מאגד מספר רב של זכויות מתחום דיני העבודה של עובדים במשרה חלקית, ובניהן חופשה שנתית, ימי מחלה, דמי הבראה, שעות נוספות, הוצאות נסיעה, פיצויי פיטורין ועוד.

עדכונים בדיני עבודה לשנת 2017

החוזר עוסק ב-3 עדכונים ושינויים חשובים אשר יכנסו לתוקפם בשנת 2017: עדכון גובה שכר המינימום, הגדלת אחוזי ההפרשה הפנסיונית והוספת ימי חופשה שנתית.

נוהל הפקדת מעסיקים לפיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים

החוזר מפרט אודות חובת הפקדה לפיקדון החלה על מעסיקים של עובדים זרים שהם מסתננים. הנוהל החדש מעמיד בסימן שאלה את הכדאיות הכלכלית של העסקת עובדים מסתננים כאמור.

זכויות עובדים בהריון ובלידה

בישראל נשים מהוות חלק חשוב ביותר בשוק העבודה. המחוקק מצא לנכון להגן על זכויות הנשים העובדות בישראל וקבע מספר הגנות על זכויות נשים בעבודה. במסגרת החוזר המצורף נסקור נושא זה בהרחבה

חוק חופשת אבהות

החוזר מפרט אודות החקיקה החדשה המאפשרת לאבות לצאת לחופשת לידה ארוכה יותר ובאופן קל יותר מכפי שהתאפשר עד היום.

שינויים בכללי מתן נקודות זיכוי לעובדים זרים 2015 ואילך

בחוזר מפורטים הכללים שחלו עד תום שנת 2014, וכן הכללים החדשים בנוגע לנקודות זכות לעובדים זרים החל משנת 2015

תנאי העסקת עובד זר בישראל

החוזר מפרט בדבר זכויותיהם של העובדים הזרים בישראל, וכן בדבר החובות החלות על המעסיק. כן ראו זכותון לעובד הזר

דמי מחלה

חוזר מפורט בדבר דמי מחלה - זכאותם של העובדים לדמי מחלה

האם עובד שנעדר מהעבודה בשל מזג האוויר זכאי לשכר בגין ימי ההיעדרות

החוזר עוסק בשאלה האם היעדרות עכב מזג אוויר (לרבות שלג) מזכה בשכר?.

הודעה לעובד על תנאי העבודה

בחוזר מפורטים הוראות חוק הודעה לעובד (תנאי העסקה) התשס"ב -2002.

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

בחוזר מפורטים עיקרי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקפו ב-20/06/2012, ומטיל סנקציות כבדות על מפרי חוק.

העסקה נכונה של בני נוער

סקירה של עקרי הכללים בדבר העסקה נכונה של בני נוער. חוזר חדש מיולי 2016

העסקת קרובי משפחה בעסק

ניתוח סוגיית העסקת קרובי משפחה בעסק בהביטי ביטוח לאומי, מס הכנסה ודיני עבודה.

זכויות עובדים בחגים

בחוזר מפורטים עיקרי זכויותיהם של העובדים בחגים: ימי חופשה, שעות עבודה ועוד.

זכויותיהם של עובדים בסקטור הפרטי

בחוזר קובץ של תנאי עבודה עיקריים לעובדים בסקטור הפרטי.

חבות הביטוח הפנסיוני המקיף בתעשייה (כולל ענף ההיי-טק)

בחוזר זה הסבר מפורט על חבות הביטוח הפנסיוני בתעשייה (לרבות היי-טק).

חוקי עבודה ומידע למעסיקי עובדי משק בית זרים ומטפלות בית

בחוזר חוקי עבודה להעסקת עובדי משק בית שהינם עובדים זרים ועוזרות בית.

בחירות – סוגיות בדיני עבודה לקראת יום הבחירות לכנסת ה-20

בחוזר התייחסות לסוגיות נבחרות בדיני עבודה בעת הבחירות לכנסת ה-20 (2015): תשלום לעובד ששבת ביום הבחירות, תשלום לעובד שעבד ביום השבתון, ומשכו של יום השבתון.

יום הבחירות – שבתון ביום הבחירות לכנסת

החוזר מפרט בדבר יום השבתון החל ביום הבחירות לכנסת ה-19. ראו גם נספחים לחוזר

מסלולי משכנתאות לרכישת דירה ובדיקת כדאיות מיחזור או פירעון מוקדם למשכנתא

החוזר מפרט בדבר מסלולי משכנתאות אפשריים, בדיקת כדאיות מיחזור או פירעון של משכנתא, וכן בדבר שירותי ייעוץ שהמשרד מעניק בנושאי משכנתאות.

סוגיות בדיני עבודה

מעביד - תכנן היטב את צעדיך בהתקשרויות עם העובדים לאור הפסיקות החדשות של בית הדין לעבודה.

עליית שיעורי ההפרשות לפנסיה ל-17.5% החל מ-01/01/2014

בחוזר תזכורת לשינוי שיעורי ההפרשות בגין פנסיית חובה לאור האמור בצו ההרחבה לפנסיית חובה.

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק

בחוזר עקרי צו ההרחבה המחייב מעבידים לבטח את עובדיהם בפנסיה מקיפה.

תיקון חוק הגנת השכר וחוק שעות עבודה ומנוחה

עדכונים בדבר התיקון בחוק והדרישות העולות ממנו והמלצות כיצד ליישמן.