מאמרים וחוזרים מקצועיים | עמוס כץ ושות רואי חשבון | החזרי מס לשכירים

חוזרים מקצועיים

חוזרים מקצועיים
דיני עבודה

זכויות של עובדים במשרה חלקית

החוזר מאגד מספר רב של זכויות מתחום דיני העבודה של עובדים במשרה חלקית, ובניהן חופשה שנתית, ימי מחלה, דמי הבראה, שעות נוספות, הוצאות נסיעה, פיצויי פיטורין ועוד.

עדכונים בדיני עבודה לשנת 2017

החוזר עוסק ב-3 עדכונים ושינויים חשובים אשר יכנסו לתוקפם בשנת 2017: עדכון גובה שכר המינימום, הגדלת אחוזי ההפרשה הפנסיונית והוספת ימי חופשה שנתית.

נוהל הפקדת מעסיקים לפיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים

החוזר מפרט אודות חובת הפקדה לפיקדון החלה על מעסיקים של עובדים זרים שהם מסתננים. הנוהל החדש מעמיד בסימן שאלה את הכדאיות הכלכלית של העסקת עובדים מסתננים כאמור.

זכויות עובדים בהריון ובלידה

בישראל נשים מהוות חלק חשוב ביותר בשוק העבודה. המחוקק מצא לנכון להגן על זכויות הנשים העובדות בישראל וקבע מספר הגנות על זכויות נשים בעבודה. במסגרת החוזר המצורף נסקור נושא זה בהרחבה

חוק חופשת אבהות

החוזר מפרט אודות החקיקה החדשה המאפשרת לאבות לצאת לחופשת לידה ארוכה יותר ובאופן קל יותר מכפי שהתאפשר עד היום.

שינויים בכללי מתן נקודות זיכוי לעובדים זרים 2015 ואילך

בחוזר מפורטים הכללים שחלו עד תום שנת 2014, וכן הכללים החדשים בנוגע לנקודות זכות לעובדים זרים החל משנת 2015

תנאי העסקת עובד זר בישראל

החוזר מפרט בדבר זכויותיהם של העובדים הזרים בישראל, וכן בדבר החובות החלות על המעסיק. כן ראו זכותון לעובד הזר

דמי מחלה

חוזר מפורט בדבר דמי מחלה - זכאותם של העובדים לדמי מחלה

האם עובד שנעדר מהעבודה בשל מזג האוויר זכאי לשכר בגין ימי ההיעדרות

החוזר עוסק בשאלה האם היעדרות עכב מזג אוויר (לרבות שלג) מזכה בשכר?.

הודעה לעובד על תנאי העבודה

בחוזר מפורטים הוראות חוק הודעה לעובד (תנאי העסקה) התשס"ב -2002.

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

בחוזר מפורטים עיקרי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקפו ב-20/06/2012, ומטיל סנקציות כבדות על מפרי חוק.

העסקה נכונה של בני נוער

סקירה של עקרי הכללים בדבר העסקה נכונה של בני נוער. חוזר חדש מיולי 2016

העסקת קרובי משפחה בעסק

ניתוח סוגיית העסקת קרובי משפחה בעסק בהביטי ביטוח לאומי, מס הכנסה ודיני עבודה.

זכויות עובדים בחגים

בחוזר מפורטים עיקרי זכויותיהם של העובדים בחגים: ימי חופשה, שעות עבודה ועוד.

זכויותיהם של עובדים בסקטור הפרטי

בחוזר קובץ של תנאי עבודה עיקריים לעובדים בסקטור הפרטי.

חבות הביטוח הפנסיוני המקיף בתעשייה (כולל ענף ההיי-טק)

בחוזר זה הסבר מפורט על חבות הביטוח הפנסיוני בתעשייה (לרבות היי-טק).

חוקי עבודה ומידע למעסיקי עובדי משק בית זרים ומטפלות בית

בחוזר חוקי עבודה להעסקת עובדי משק בית שהינם עובדים זרים ועוזרות בית.

בחירות – סוגיות בדיני עבודה לקראת יום הבחירות לכנסת ה-20

בחוזר התייחסות לסוגיות נבחרות בדיני עבודה בעת הבחירות לכנסת ה-20 (2015): תשלום לעובד ששבת ביום הבחירות, תשלום לעובד שעבד ביום השבתון, ומשכו של יום השבתון.

יום הבחירות – שבתון ביום הבחירות לכנסת

החוזר מפרט בדבר יום השבתון החל ביום הבחירות לכנסת ה-19. ראו גם נספחים לחוזר

מסלולי משכנתאות לרכישת דירה ובדיקת כדאיות מיחזור או פירעון מוקדם למשכנתא

החוזר מפרט בדבר מסלולי משכנתאות אפשריים, בדיקת כדאיות מיחזור או פירעון של משכנתא, וכן בדבר שירותי ייעוץ שהמשרד מעניק בנושאי משכנתאות.

סוגיות בדיני עבודה

מעביד - תכנן היטב את צעדיך בהתקשרויות עם העובדים לאור הפסיקות החדשות של בית הדין לעבודה.

עליית שיעורי ההפרשות לפנסיה ל-17.5% החל מ-01/01/2014

בחוזר תזכורת לשינוי שיעורי ההפרשות בגין פנסיית חובה לאור האמור בצו ההרחבה לפנסיית חובה.

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק

בחוזר עקרי צו ההרחבה המחייב מעבידים לבטח את עובדיהם בפנסיה מקיפה.

תיקון חוק הגנת השכר וחוק שעות עבודה ומנוחה

עדכונים בדבר התיקון בחוק והדרישות העולות ממנו והמלצות כיצד ליישמן.

החזרי מס לשכירים

החזרי מס לשכירים. לשנות המס 2011-2016

מילוי השאלון בחוזר זה והמצאתו למשרדינו בצירוף המסמכים המבוקשים בו עשוי להביא לך החזרים ממס הכנסה בסכומים ניכרים.

שיקולים ודילמות בפרישה מוקדמת מהעבודה, במיסוי מענק פרישה ובמיסוי הפנסיה

משרדינו ערוך לייעץ לעובד השכיר בבחירת החלופה האופטימלית בעת פרישה מהעבודה, כדי להגיע למקסימום הכנסה ומינימום חבות במס.

תכנון חבות המס לשכירים

בוא ללמוד על מגוון הטבות המס המגיעות לך ולתכנן את הפחתת חבות המס.

מענק הכנסה – מס הכנסה שלילי

בחוזר מפורטים התנאים לקבלת מענק הכנסה - מס הכנסה שלילי, לשנת המס 2012.

הכרה בהוצאות

הכרה בהוצאות – דף מרכז

דף מרכז - One Pager - לגבי ניכוי הוצאות למס הכנסה - ריכוז כל המידע העיקרי בנושא הוצאות מוכרות לעמוד אחד.

אי התרת הוצאות לטיפול בילדים

בחוזר זה מוסבר המצב הנוכחי בנוגע להכרה בהוצאות לטיפול בילדים.

הוצאות עסקיות בקשר לנסיעה לחו"ל

בחוזר זה מפורטים הכללים ומגבלות הסכומים בדבר תביעת הוצאות נסיעות לחו"ל.

מימון שכר לימוד לתואר אקדמי כטובת הנאה לעובד החייב במס

האם ניתן להכיר בהוצאות שכר לימוד של עובד והאם לימודים אקדמאים נחשבים טובת הנאה לעובד.

שווי השימוש ברכב וניכוי הוצאות רכב

בחוזר זה מפורט התיקון לתקנות מס הכנסה העוסק בדבר שווי השימוש ברכב וניכוי הוצאות רכב שנכנסו לתוקף ב1.1.2008

ייעוץ לעסקים משפחתיים

דגשים לגבי התנהלות מול המערכת הבנקאית

מטרת חוזר זה הינה מתן עצות וכלי עבודה להתנהלות מול המערכת הבנקאית על מנת לצרוך באופן מושכל אשראי ושירותים נוספים ללא סיכונים מיותרים.

הגורמים הקריטיים שמשפיעים על הצלחה או כישלון של תהליך מעבר הדורות בעסקים משפחתיים

חלק א': חוזר מקיף בנושא הגורמים הקריטיים ביותר להצלחה או לכישלון של עסקים משפחתיים בשלב מעבר הדורות. (העברת העסק המשפחתי לניהול הילדים, ולאחר מכן לניהול הנכדים).

כלים שמשמשים עסקים משפחתיים בארץ וברחבי העולם אשר הצליחו להתמודד עם הקשיים שבעסק משפחתי

חלק ב': חוזר מקיף בנושא הכלים בהם משתמשים עסקים משפחתיים מוצלחים כדי להתגבר על הקשיים האופיניים לעסק משפחתי.

המאפיינים המיוחדים של הדור הראשון, השני והשלישי בעסקים משפחתיים

חלק ג': החוזר עוסק במאפיינים המיוחדים של הדורות השונים בעסק משפחתי וההבדלים ביניהם.

מיסוי מקרקעין

מס ריבוי דירות – מיסוי דירה שלישית

בחוק ההסדרים לשנות התקציב 2017 ו-2018, נקבע כי יוטל מס חדש, בשם "מס ריבוי דירות" על מי שלו שתיים וחצי דירות או יותר החל משנת 2017. בחוזר פירוט נרחב אודות המס החדש וכן אודות הטבות מס שנקבעו במקביל אליו.

ביטול מס מכירה והקלות נוספות במס רכישה

בימים אלו אישר משרד האוצר מספר הקלות במיסוי מקרקעין שעיקריהן מובאים בחוזר.

חישוב השבח במכירת דירת מגורים שהושכרה למגורים

בחוזר זה מפורטות השלכות בחירת מסלול המיסוי על הכנסות משכר דירה למגורים על חישוב מס השבח בעת מכירת הדירה.

עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

החוזר עוסק בעדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין, עדכון סכומי מס רכישה, לאור דחיית פקיעתן של הוראות השעה.

שינויי חקיקה במיסוי מקרקעין בחוק ההסדרים 2013-2014

החוזר עוסק בשינויים במיסוי מקרקעין מתוקף החוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) ("חוק ההסדרים").

שיעור מס שבח מופחת במכירת קרקע למגורים על ידי יחידים

בחוזר מפורטים שיעורי מס שבח מופחתים על-פי תוכנית הממשלה להגדלת היצע הדירות.

תיקון מספר 70 לחוק מיסוי מקרקעין

בחוזר מפורטים עיקרי תיקון מספר 70 לחוק המקרקעין

מע"מ

רפורמת חשבוניות ישראל

חוזר בדבר רפורמת חשבוניות ישראל שצפויה היכנס לתוקפה החל מחודש מאי 2024 ואשר במסגרתה יש לקבל מספר הקצאה לכל חשבונית מעל לרף שנקבע.

דיווח מפורט של חשבוניות למע"מ – דחיית הדיווח לעוסקים המנהלים ספרים בשיטה החד צידית

בחוזר הודעת רשות המיסים בדבר דחיית תחילת הדיווח לתאריך 1.1.12

דיווח מקוון למע"מ לשנת המס 2012

בחוזר עדכון לגבי חובת הדיווח המקוון למע"מ לאור ההתפתחויות בחקיקה.

העלאת שיעור המע"מ ל-17 אחוז החל מתאריך 01/09/2012

החל מחודש ספטמבר 2012 יעלה שיעור המע"מ ל-17%. בחוזר מפורט על תחולת החוק לגבי עסקאות מסוגים שונים.

הרחבת הדיווח על בסיס מזומן לצרכי מע"מ

התרת ניכוי מס תשומות בגין הוצאות משפט במסגרת הליך פלילי

בחוזר מידע לגבי אפשרות ניכוי מס תשומות, ויתכן שאף ניכוי לצורכי מס הכנסה, בגין הוצאות משפט שהוצאו במסגרת הליך פלילי.

חובות אבודות לעניין מע"מ

החוזר מתייחס להוראת פרשנות שפורסמה על-ידי המחלקה המקצועית למע"מ, הכוללת הקלות לעניין ההכרה בחוב אבוד.

שידור קובץ חשבוניות למע"מ – דחיית מועד תחילת הדיווח למלכ"רים

בחוזר זה הודעה בדבר דחיית מועד תחילת הדיווח.

שינוי בשיטת הדיווח למע"מ

בחוזר זה הסבר מפורט על שינוי שיטת הדיווח למע"מ.

תיקון מס' 42 לחוק מע"מ

בחוזר עדכון בדבר כניסתו לתוקף של תיקון 42, שנועד להקל עם עוסקים קטנים, ולהחמיר עם מעלימי דיווח על הכנסות.

מענקים ותמריצי מדינה

סטטוס תמיכות ותמריצי מדינה בהתאם לשינויים האחרונים בחוק עידוד השקעות הון

במסגרת החוזר נדונים תמריצי מדינה והטבות מס, ובתוך כך: מסלולי הטבות מס, מסלולי מענקים, מסלולי תמיכה נוספים, חוק האנג'לים.

מתן זיכוי ממס בתרומה של נכס הון

החוזר עוסק בתכנון מס אטרקטיבי הנוגע לביצוע תרומה באמצעות העברת נכס הוני (כגון מניות או נדלן) למוסד ציבורי (עמותה או חברה לתועלת הציבור).

מענק סיוע לפיתוח וחיזוק עסקים קטנים ובינוניים בירושלים

בחוזר מידע אודות מענקי סיוע לעסקים קטנים ובינוניים בירושלים, בעקבות החלטת הממשלה בנדון.

הרפורמה בחוק לעידוד השקעות הון

בחוזר התייחסות לנטרול זמני של ציוד יצרני מאושר, בתקופה שלפני ההפעלה.

חוזר מקצועי של מס הכנסה בעקבות תיקון מס'68 לחוק עידוד השקעות הון

החוזוזר מפרט בדבר תיקון מס'68 לחוק, ועמדת מס הכנסה בנושא זה.

מענקים הניתנים עבור העסקת עובדים

בחוזר זה פירוט מענקים הניתנים ע"י המדינה עבור העסקת עובדים.

עידוד בניית דירות השכרה למגורים

בחוזר סקירת עיקרי ההטבות, המגבלות והתנאים שבחוק עידוד בניית דירות להשכרה.

עידוד בניית דירות להשכרה למגורים – חוזר מאי 2007

חוזר מחודש מאי 2007 בדבר עידוד בניית דירות להשכרה למגורים

עידוד הגדלת היצע של דירות מגורים

בחוזר מפורטים עיקרי התיקון לחוק המקרקעין והמשמעויות הנובעות מהתיקון.

שורת הקלות לקבלנים בקבלת טפסי 50 מפקיד שומה

בחוזר פירוט על ההקלות הנ"ל בקבלת טופסי 50 מפקי"ש.

ניהול ספרים

כללי ניהול תקין של עמותה

חוזר מפורט ומקיף מאוד אודות ניהול תקין של עמותה. תוך התייחסות לשלל היבטים שיש לתת עליהם את הדעת בניהול עמותה.

אישורים שנתיים מחברות הביטוח לגבי מוצרים פנסיוניים

החוזר מפרט את דפוס הפעולה הרצוי בעת קבלת האישורים השנתיים מחברות הביטוח לגבי מוצרים פנסיוניים.

דוחות מיוחדים לרשויות מע"מ

עיקרי השינויים בחוק מס ערך מוסף שיחולו מיום 1.1.2012 לגבי דוחות תקופתיים של עוסק מלכ"ר ומוסד כספי, ודוח מסכם לאיחוד עוסקים.

דיווח מצטבר לחברות החל משנת המס 2012

החוזר עוסק בהוראת ביצוע 8/2012 של מ"ה, על-פיה לא יתאפשר לחברות להגיש דוחות לצורכי מס על בסיס מזומן.

היערכות לתשלום למס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי באמצעות הוראת קבע

או

הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ – טופס 150

בחוזר פירוט על עדכון שביצעה רשות המיסים בטופס 150, אותו נדרש למלא תושב ישראל שהינו בעל-שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ, או תושב ישראל שהינו בעל זכות בחברה תושבת חוץ שאינה נסחרת.

הקלה מהוראות ניהול ספרים

בחוזר זה מפורט כמה שנים עליך לשמור את מערכת הנהלת החשבונות שלך.

כרטיס אשראי

משרדנו נערך בימים אלו לשיפור השרות לקהל לקוחותינו, וזאת על-ידי מעבר לתשלום למוסדות (מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי) באמצעות הוראת קבע. כמו-כן מפורט בחוזרים הרצ"ב על האפשרות לתשלום באמצעות כרטיס אשראי/העברה בנקאית, וזאת במקום התשלום דרך פנקסי שיקים הנהוגה כיום.

מפקד המלאי – ספירת מלאי ליום 31.12.2016

החוזר מפרט על החובה לקיום מפקד המלאי (ספירת מלאי), וכן כולל דגשים והערות לביצועו. ראו גם טופס למילוי נתוני מלאי

מפקד המלאי לחברות

החוזר מפרט על החובה לקיום מפקד המלאי בידי חברות, וכן כולל דגשים והערות לביצועו. ראו גם טופס למילוי נתוני מלאי

שמירת תיעוד חוץ כמסמכים סרוקים ממוחשבים

בחוזר מפורטת האפשרות לשמור תיעוד חוץ באמצעות סריקה ממוחשבת ואחסון בארכיון דיגיטאלי, כחלק מהוראות שמירת מערכת החשבונות.

עולים חדשים / תושבים חוזרים

חובות הדיווח של אזרחים אמריקאיים הגרים בישראל לרשויות המס בארה"ב

בחוזר פירוט נרחב בדבר חובות הדיווח והמס של אזרחים אמריקאיים המתגוררים בישראל כלפי רשויות המס בארה"ב. כשירות לאזרחים האמריקאיים החוזר מוגש בשפה האנגלית.

הקלות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים – חוזר עדכני 2015

בחוזר מידע על הטבות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים, תוך התייחסות לשינויי החקיקה החל משנת 2014 (חוזר עדכני 05/2015)

הקלות במס לעולים חדשים ותושבים חוזרים בעקבות תיקון 168 לפקודה

חוזר פירוט על ההרחבה שבתיקון 168 לגבי ההקלות במס לעולים חדשים ותושבים חוזרים.

הטיפול בבקשה לקבלת אישור זכאות לקבלת מעמד של עולה חדש או תושב ותיק חוזר

החוזר עוסק בהוראות מס הכנסה והרשויות לקליטה וטיפול בבקשות לקביעת מעמדם המיסוי של עולים חדשים ותושבים חוזרים וותיקים.

היבטי מס הכנסה והיבטי החוק לאיסור הלבנת הון

עולים חדשים ותושבים חוזרים זכאים לפטורים ממס לתקופות מסויימות. בחוזר זה פירוט על הקלות אלו.

חובת דיווח על הוצאת והכנסת כספים מישראל ולישראל

בחוזר מפורטת חובת הדיווח שבחוק איסור הלבנת הון בנוגע להוצאת והכנסת כספים מ/לישראל.

נקודות זיכוי לתושב חוזר

בחוזר מפורט תיקון 35 לפקודת מס הכנסה בדבר נקודות זיכוי לתושב חוזר.

קביעת מועד ניתוק התושבות הישראלית, והמועד בו הופך תושב חוץ לתושב ישראל

בחוזר מפורטים מקרי בוחן שהם ניתנו החלטות לגבי קביעת תושבות, המוות אבני דרך לטיפול במקרים עתידיים.

תכנוני מס

קופות גמל להשקעה

החוזר מפרט בדבר מוצר החיסכון החדש שהושק על ידי משרד האוצר בשלהי שנת 2016. בין היתר מפורט משטר המס החדש במסלול זה, היתרונות וההמלצות בנוגע לקופות גמל להשקעה.

הערכות לקראת תום שנת המס 2016 ותחילת שנת המס 2017

בחוזר עצות וטיפים לתכנון מס והיערכות לקראת תום שנם המס 2016 ותחילת שנת המס 2017.

עדכונים במשטר החיסכון (פנסיית חובה, אבטלה, קרנות השתלמות) והביטוח הלאומי של עצמאים החל משנת 2017

במסגרת חוק ההסדרים נקבע כי יחולו שינויים משמעותיים מאוד במשטר החיסכון של עצמאים, הן לטווח ארוך – קביעת מנגנון פנסיית חובה לעצמאים לרבות חיסכון למצב אבטלה, והן לטווח בינוני – שינויים במשטר ההפקדות לקרנות השתלמות. כמו-כן נקבעו במקביל שינויים בשיעורי הביטוח הלאומי החלים על עצמאים. בחוזר פירוט נרחב בדבר שינויים אלו.

כדאיות חלוקת דיבידנד – הוראת שעה לעניין חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי עד ליום 30.09.2017

במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2017-2018 נקבעה הוראת שעה לתקופה קצובה המאפשרת חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי בשיעור מס מוטב וסופי של 25% בלבד (חלף שיעור מס של עד 33%).

מס ריבוי דירות – מיסוי דירה שלישית

בחוק ההסדרים לשנות התקציב 2017 ו-2018, נקבע כי יוטל מס חדש, בשם "מס ריבוי דירות" על מי שלו שתיים וחצי דירות או יותר החל משנת 2017. בחוזר פירוט נרחב אודות המס החדש וכן אודות הטבות מס שנקבעו במקביל אליו.

סיווג יתרות חובה ושימוש בנכסי החברה, מיסוי חברות ארנק, חלוקת דיבידנדים כפויה

חוזר חדש המפרט אודות עדכונים בחוק ההסדרים לשנים 2017-2018 העוסקים במסך ההתאגדות שבין חברה לבעלי המניות בה: סיווג יתרות חובה ושימוש בנכסי החברה, מיסוי חברות ארנק, חלוקת דיבידנדים כפויה ועוד.

רווח גולמי ובחינת סבירות ההכנסות

החוזר עוסק במידע ובמסקנות שניתן להפיק משיעור הרווח הגולמי, ובפרט בחינת סבירות ההכנסות. סבירות ההכנסות נבחנת בין היתר על ידי רשות המסים אשר מפרסמת תדריכים כלכליים בנדון.

הכנסות כפרילנסר – היבטי החיוב במס הכנסה, מס ערך מוסף וביטוח לאומי – שכר אמנים, שכר מרצים, שכר בוחנים ועוד

במסגרת החוזר נסקרים בהרחבה היבטי המיסוי של "שכר מרצים", "שכר אמנים" ו-"שכר בוחנים", המהווים מקרים פרטיים של הכנסה כ"פרילנסר". בתוך כך ישנה התייחסות להיבטי מס הכנסה ביטוח לאומי ומע"מ.

דגשים לגבי התנהלות מול המערכת הבנקאית

מטרת חוזר זה הינה מתן עצות וכלי עבודה להתנהלות מול המערכת הבנקאית על מנת לצרוך באופן מושכל אשראי ושירותים נוספים ללא סיכונים מיותרים.

כיצד לעבור תקופת מיתון בשלום

החוזר עוסק בניהול עסקים בתקופת מיתון, נוכח משבר הקורונה שפקד את העולם ואת ישראל בפרט בשנת 2020

מתן זיכוי ממס בתרומה של נכס הון

החוזר עוסק בתכנון מס אטרקטיבי הנוגע לביצוע תרומה באמצעות העברת נכס הוני (כגון מניות או נדלן) למוסד ציבורי (עמותה או חברה לתועלת הציבור).

מס מתנות – מיסוי מתנות בישראל

החוזר עוסק במיסוי מתנות בישראל בצורה מקיפה - מתנות לעובדים, מתנות ללקוחות וספקים, מתנות בתוך המשפחה, מקרקעין ועוד.

הטבות מס להורים עם ילדים קטנים

החל מה-1.1.12, נוספו הטבות בתשלום מס הכנסה הניתנות להורים עובדים שלהם ילדים קטנים במטרה להקל בהוצאות גידול הילדים. בחוזר פירוט בדבר הטבות המס להורים עם ילדים קטנים.

מימוש זכויות רפואיות

משרדנו מתמחה בפניה לוועדות הביטוח הלאומי ולמימוש זכויות רפואיות בביטוח הלאומי ובמס הכנסה.

משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל בפטור ממס עד 31.03.15

לאחרונה פורסמה הוראת שעה המאפשרת לחוסכים בקופות גמל למשוך ללא תשלום מס, חשבונות קטנים ולא פעילים, עם יתרה צבורה בקופה מסוימת בסך של עד 7,000 ₪. משיכת כספים בהתאם להוראת שעה זו, תתאפשר עד ליום 31.3.2015.

נוהל גילוי מרצון והוראת שעה המאפשרת "מסלול אנונימי" ו"מסלול מקוצר"

בחוזר פירוט על נוהל גילוי מרצון - אשר במסגרתו מוענקת חסינות מאחריות פלילית. החוזר מפרט גם אודות הוראת השעה המאפשרת מסלול אנונימי ומסלול מקוצר

חבות במס על הכנסות משכר דירה למגורים

חוזר זה יעזור לך לבחור בחלופה האופטימלית בדיווח ובתשלום המס על הכנסותיך מהשכרת דירות למגורים.

הערכות לקראת תום שנת המס 2012

בחוזר עצות וטיפים לתכנון מס והיערכות לקראת תום שנם המס 2012 ותחילת שנת המס 2013.

הערכות לקראת תום שנת המס 2011

בחוזר עצות וטיפים לתכנון מס והיערכות לקראת תום שנם המס 2011 ותחילת שנת המס 2012.

"חברים בעלי שליטה"

בחוזר זה מפורטים העקרונות לקביעת חבר כ"חבר בעל שליטה" ולקביעת חברה כ"חברה בשליטתם של עד חמישה בני אדם".

"חוק האנג'לים" – התרת השקעה מזכה במניות חברת מטרה כהוצאה על-ידי היחיד

החוזר עוסק ב"חוק האנג'לים"אשר מתמרץ משקיעים (אנג'לים) להשקיע בחברות מטרה (עתירות מחקר ופיתוח), וזאת על ידי הכרה בהשקעתם במניות כהוצאה מוכרת לצורכי מס.

ההבדל בין "סוחר" לבין "משקיע" שווה הרבה כסף

המשמעויות וההשלכות של ההבחנה בין סוחר למשקיע בניירות ערך, והמבחנים לקביעת ההבחנה.

שיעורי המס בשוק ההון החל מיום 1.1.2012

בחוזר זה נמצאת טבלה המפרטת ומרכזת את שיעורי המס השונים שחלים החל מיום 1.1.2012 על ההשקעות בשוק ההון, הן של יחידים והן של חברות.

דיווח חצי שנתי על רווח הון ממכירת ניירות ערך סחירים – 2013

בחוזר מפורטת חובת הדיווח על רווח הון ממכירת ניירות ערך סחיים ותשלום מקדמה בגינו ב-31/07/2013

הרחבת הזכאות לחישוב נפרד של בני-זוג משנת 2014 ואילך

בחוזר פירוט בדבר תיקון 199, החל מיום 1.1.14 המאפשר חישוב מס נפרד לבני זוג שקיימת תלות במקורות ההכנסה שלהם, לרבות בני זוג העובדים בעסק משותף.

הדין עד ל-31/12/2013 – אי-התרת חישוב נפרד על הכנסות של בני זוג הבאות ממקורות התלויים זה בזה.

ביום 01.01.12 ניתן פסק-הדין בעניין שקורי, כהן, מלכיאלי שקבע כי אין להתיר חישוב נפרד על הכנסות של בני זוג ממקורות תלויים. ראו גם החוזר בדבר שינוי החוק החל משנת המס 2014

הדין עד ל-31/12/2013 – חישוב מס נפרד או מאוחד לבני זוג – הנחיות רשות המיסים

החוזר מפרט בדבר הנחיות רשות המיסים בעקבות פס"ד מלכיאלי, בנושא חישוב המס של בני זוג אשר קיימת תלות בין הכנסותיהם. ראו גם החוזר בדבר שינוי החוק החל משנת המס 2014.

הוראות מס הכנסה לחיילים בסדיר, משוחררים, חייילי מילואים, צבא קבע וכוחות הביטחון

בחוזר מפורטים עיקרי הוראות המס הרלוונטיות לחיילים בסדיר/משוחררים ולשאר כוכחות הביטחון, לרבות הטבות המס הייחודיות להם ואופן הגשת הבקשות השונות למס הכנסה.

היבטי מיסוי החלים על יחיד תושב ישראל המשקיע בנדל"ן בארה"ב

בחוזר מפורטים באריכות היבטי מיסוי החלים על יחיד המשקיע בנדל"ן בארצות הברית. חוזר עדכני - מרץ 2017.

המצוק הפיסקאלי – השלכות רפורמת המס בארה"ב

בחוזר מפורטות ההסכמות שהושגו בהסכם הפשרה הפוליטית שנחתם ב1.1.2013

חבות המס על כספי פיצויים שהתקבלו לנפגע תאונת דרכים

בחוזר מפורטים הבטים הנוגעים למס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי בקשר לפיצוי נפגעי תאונות דרכים.

חברה משפחתית לאחר תיקון 197

בחוזר פירוט בדבר השינויים שחלו לגבי חברות משפחתיות החל מתיקון 197

חברה משפחתית – חברות משפחתיות

בחוזר מפורטים הכללים לכניסה ויציאה מהגדרת חברה משפחתית, הכללים החלים על חברה משפחתית, וכן שיקולים לרישום כחברה משפחתית. ראו גם את השינויים החקיקתיים שבחברות משפחתיות לאחר תיקון 197.

חובת ניכוי במקור מתשלומים בעד שירותים או נכסים בשנת המס 2012

בחוזר זה פרטים לגבי חובת הניכוי במקור.

נתונים לתיאום הוצאות עודפות לשנת המס 2012

החוזר כולל ריכוז נתונים לתאום הוצאות עודפות לצורך הכנת הדוח המתואם לצורכי מס לשנת 2012.

נתונים לתיאום הוצאות עודפות לשנת המס 2011

החוזר כולל ריכוז נתונים לתאום הוצאות עודפות לצורך הכנת הדוח המתואם לצורכי מס לשנת 2011.

הפרשות לקרן השתלמות 2015

החוזר מרכז את ההוראות הרלוונטיות לעניין הפרשה לקרן השתלמות בשנת 2015.

סכומי הפרשות מקסימאליים לקרנות השתלמות ופנסיה לעצמאים ולשכירים לשנת המס 2016

בחוזר מפורטים סכומי ההפרשות המקסימאליים לקרנות השתלמות וקרנות פנסיה לשנת המס 2016. הפרשות לקרנות אלו עשויה לחסוך לנישום סכומים מס ניכרים.

סכומי הפרשות מקסימאליים לקרנות השתלמות ופנסיה לעצמאים ולשכירים לשנת המס 2015

בחוזר מפורטים סכומי ההפרשות המקסימאליים לקרנות השתלמות וקרנות פנסיה לשנת המס 2015. הפרשות לקרנות אלו עשויה לחסוך לנישום סכומים מס ניכרים.

סכומי הפרשות מקסימאליים לקרנות השתלמות ופנסיה לעצמאים ולשכירים לשנת המס 2014

בחוזר מפורטים סכומי ההפרשות המקסימאליים לקרנות השתלמות וקרנות פנסיה לשנת המס 2014. הפרשות לקרנות אלו עשויה לחסוך לנישום סכומים מס ניכרים.

סכומי הפרשות מקסימאליים לקרנות השתלמות ופנסיה לעצמאים ולשכירים לשנת המס 2013

בחוזר מפורטים סכומי ההפרשות המקסימאליים לקרנות השתלמות וקרנות פנסיה לשנת המס 2013. הפרשות לקרנות אלו עשויה לחסוך לנישום סכומים מס ניכרים.

סכומי הפרשות מקסימאליים לקרנות השתלמות ופנסיה לעצמאים ולשכירים לשנת המס 2012

בחוזר מפורטים סכומי ההפרשות המקסימאליים לקרנות השתלמות וקרנות פנסיה לשנת המס 2012. הפרשות לקרנות אלו עשויה לחסוך לנישום סכומים מס ניכרים.

קוים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, לעניין תרומות

החוזר עוסק בקריטריונים ובקווים המנחים לצורך קבלת אישור לפי סעיף 46 לפקודה.

סכומי התרומה המינימלית והמקסימלית לקבלת זיכוי מס בשנת 2012

בחוזר מפורט העדכון בסכום המקסימאלי והמינימאלי לקבלת זיכוי ממס בגין תרומה לשנת 2012.

פטור ממס בשל מלגות לסטודנטים וחוקרים

חוזר בדבר תיקון 175 לפקודת מס הכנסה שהוסיף פטור ממס לסטודנים וחוקרים.

נקודות זיכוי לבעלי תארים אקדמאיים ולימודי מקצוע

סטודנט לתואר ראשון, שני או שלישי - מס הכנסה נותן לך נקודות זיכוי אם למדת לתואר אקדמאי במוסד מוכר.

עיתוי קבלת נקודות זיכויי למסיימי תואר אקדמי בתחום בו נדרשת התמחות (עריכת דין, ראיית חשבון ועוד)

תיקון 189 לפקודת מס הכנסה מקל על אפשרות מימוש נקודות הזיכוי, באופן שניתן לדחות את המימוש לתקופות בהן ההכנסה צפויה לגדול.

זכאות לנקודות זיכוי בגין ילדים הסובלים מלקויי למידה, הפרעות קשב והיפראקטיביות

במידה וילדך סובל מהנ"ל בוא לקבל החזרים ממס הכנסה בגינו.

זיכוי ממס בעד הוצאות החזקת בן משפחה (ילד, בן זוג, הורה) במוסד מיוחד

בחוזר חוקי עבודה להעסקת עובדי משק בית שהינם עובדים זרים ועוזרות בית.

זכאות לנקודות זיכוי בגין ילד נטול יכולת – הוראת ביצוע מס הכנסה

החוזר הינו הוראת ביצוע מס הכנסה בדבר התנאים לזכאות לנקודות זיכוי בגין ילד נטול יכולת.

תקנות סיוע לתושבי שדרות וישובי הנגב המערבי

בחוזר מפורטת הוראת השעה (2012) בדבר סיוע לשדרות ויישובי הנגב המערבי.

שינויי חקיקה בנוגע להטבות המס בפרישה -מיסויי בפרישה

בחוזר מפורטים עיקרי תיקון 190 לפקודה, שהביאו לשינויים משמעותיים במיסוי בפרישה: מיסוי קצבאות, משיכות מקופות גמל וכדומה.

תיכנוני המס החייבים בדיווח

בחוזר זה מפורטים תכנוני המס החייבים בדיווח למס הכנסה, למיסוי מקרקעין ומע"מ.

תיקון הגדרת "עסק קטן" לעניין תעריף בחשבון הבנק

בחוזר הסבר בדבר שינוי הגדרת "עסק קטן" באופן שמשפיע על תעריפי העמלות של לקוחות הבנקים, וכן הסבר על הצעדים שיש לנקוט כדי לזכות בתעריף ה"מועדף".

תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס"ו-2006 – תקנות מחירי העברה בישראל

בעסקאות בינלאומיות כאשר מתקיימים בין הצדדים לעסקה יחסים מיוחדים, יש לדווח על העסקה בהתאם לתנאי השוק.

עיקרי שינויי החקיקה – חוק ההסדרים שנחקק ב-30/07/2013

בחוזר מפורטים באריכות השינויים בשיעורי המס, בחוק מע"מ, במיסוי מקרקעין, ונושאים נוספים אשר עודכנו או השתנו בחקיקה זו.

החלטות ועמדות משפטיות אשר ניתנו ע"י היועץ המשפטי לרשות המסים

בחוזר זה מפורטות החלטות של רשות המיסים, בין היתר לגבי הגדרת "תושב ישראל", "פטור לנכה" ו"רכישת דירה לנכה".

"תיקון 185 לפקודת מס הכנסה"

בחוזר מפורטים עיקרי תיקון 185 לפקודת מס הכנסה.

תזכיר החוק לאור המלצות ועדת טרכטנברג בתחום המס – שיקולים בהתארגנות לקראת סוף שנת המס

בחוזר מפורטים עיקרי תזכיר החוק בעקבות המלצת ועדת טרכטנברג, וכן שיקולים להיערכות בעקבות התזכיר הנ"ל.

אי תכולת כללי הIFRS לצורכי מס בשנות המס 2010-2011

בחוזר זה פרטים לגבי תחולת הצורך בדיווח לפי כללי הIFRS לצרכי מס.

תכנוני מס - ביטוח לאומי

קצבת אזרח ותיק מהמוסד לביטוח לאומי

מקובל במרבית מדינות העולם בהן קיימת רשת ביטחון סוציאלי, גם בישראל קיימת קצבה המבטיחה אמצעי קיום מינימלי לאוכלוסייה הבוגרת, תוך יציאה מנקודת הנחה כי החל מגיל מסוים הכנסותיו של האדם הולכות ופוחתות. קצבה זו מכונה "קצבת אזרח ותיק" (קצבת זקנה). במסגרת החוזר נסקרים בהרחבה היבטים שונים הקשורים לקצבת הזקנה.

דמי פגיעה לנפגעי תאונות אישיות מהמוסד לביטוח לאומי

אדם שכושר התפקוד שלו נפגע בתאונה אישית, עלול לחוות מחסור כלכלי בתקופת הפגיעה והשיקום בדומה לנפגע תאונות עבודה. על מנת לסייע לנפגע לצלוח את התקופה הראשונית לאחר הפגיעה גם כשהיא אינה קשורה למקום עבודתו קיימת קצבה המכונה "דמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות".

התיישנות תשלום חוב דמי ביטוח והחזר יתרת זכות תוך 7 שנים

חוזר חדש ומפורט העוסק בכללי ההתיישנות בביטוח לאומי.

התיישנות גביית חובות בביטוח הלאומי – חוק הביטוח הלאומי – תיקון מס' 159

החוזר מפרט בדבר תיקון חוק הביטוח הלאומי בו נקבעה תקופת התיישנות של 7 שנים לגביית חובות על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

שינויים בכללי החבות בדמי ביטוח לאומי/בריאות

בחוזר זה מפורטים השינויים בכללי החבות בדמי הביטוח הלאומי ובדמי ביטוח הבריאות מיום 1.1.2008

תכנוני מס לענפים ספציפיים

רווח גולמי ובחינת סבירות ההכנסות

החוזר עוסק במידע ובמסקנות שניתן להפיק משיעור הרווח הגולמי, ובפרט בחינת סבירות ההכנסות. סבירות ההכנסות נבחנת בין היתר על ידי רשות המסים אשר מפרסמת תדריכים כלכליים בנדון.

כללי ניהול תקין של עמותה

חוזר מפורט ומקיף מאוד אודות ניהול תקין של עמותה. תוך התייחסות לשלל היבטים שיש לתת עליהם את הדעת בניהול עמותה.

מועד הוצאת חשבונית מס/קבלה ע"י סוכן ביטוח

סוכן ביטוח - הקפד להוציא חשבונית מס/קבלה במועד!

מיסוי סגל אקדמי בתקופת שבתון ובעת השתלמות

בחוזר מפורט באריכות בדבר סוגיות המיסוי ליוצאים אל שנת שבתון או השתלמות.

נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן

מצורף בזאת קישור לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן.

ניכוי הוצאות מס מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי

חוזר זה מבהיר כיצד ניתן לנכות כהוצאות במלכ"ר הוצאות מסויימות של מתנדבים במוסד.

תכנון מס למוכר זכות יוצרים, פטנט, או מדגם

אם מכרת פטנט או מדגם יש באפשרותך לחלק את ההכנסה ליותר משנה אחת.

תשר למלצרים

בעל מסעדה בוא ללמוד כיצד עליך לנהוג בתשר שמקבלים המלצרים.